LogoOPTwhite

NOWY NUMER

PRENUMERATA

ARCHIWALIA

KONTAKT

INFO

NOWY NUMER | PRENUMERATA | ARCHIWALIA | KONTAKT | INFO
Copyright 2006 Wydawnictwo Computer Graphics Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redaktor Naczelny
Marek Suchocki

Z-ca Red. Nacz.
Dariusz Kazik

Płyta DVD
Marcin Jaśkaczek

Dział Reklamy
Przemysław Gorący

tel. kom. 502112079

Prenumerata/Archiwalia
Izabela Kowalska

Redakcja
PlayStation 2 Magazyn
ul. Gorzelnicza 7
04-212 Warszawa
Tel/fax (022) 610-21-43
pn-pt w godz. 9-16

REDAKCJA
OFICJALNY POLSKI PLAYSTATION 2 MAGAZYN

OPT0704
OPT0804
NOWY NUMER | PRENUMERATA |
FreeCounter
OPT0904
OPT1004
item14 item16 item15 item13 item10