LogoGK

NOWY NUMER

PRENUMERATA

ARCHIWALIA

KONTAKT

INFO

bangk

NOWY NUMER | PRENUMERATA | ARCHIWALIA | KONTAKT | INFO
Copyright 2006-2008 Wydawnictwo Computer Graphics Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redaktor Naczelny
Marek Suchocki

Z-ca Red. Nacz.
Dariusz Kazik

Płyta CD
Marcin Jaśkaczek

Dział Reklamy
Maria Trzcińska

tel. (0-22) 610-21-43

Prenumerata/Archiwalia
Izabela Kowalska

Redakcja
Gry Komputerowe
ul. Gorzelnicza 7
04-212 Warszawa
Tel/fax (022) 610-21-43
pn-pt w godz. 9-16

REDAKCJA
GRY KOMPUTEROWE

GK0904
NOWY NUMER | PRENUMERATA |
FreeCounter
GK0905
GK0906
GK1106
item14 item16 item15 item13 item10