Wydawnictwo Computer Graphics Studio powstało w 1991 roku w Warszawie. Zadebiutowało tytułami „Computer Studio” i „Amiga Computer Studio”. W 1993 roku na rynek trafiły „Gry Komputerowe”, które wciąż się ukazują i są najstarszym magazynem w Polsce w tym segmencie rynku. Nawiązanie współpracy z brytyjskim wydawnictwem Future Publishing zaowocowało wydaniem polskiej edycji pisma „PC Gamer” (1996), potem przyszła kolej na: „Oficjalny PlayStation Magazyn” (1997), „Computer Arts” (1999), „PSM2” (2003), „Oficjalny Polski PlayStation 2 Magazyn” (2004).

Obecnie firma CGS jest wydawcą pięciu tytułów: „Gry Komputerowe”, „Future Music”, „Oficjalny PlayStation 2 Magazyn”, „Computer Arts”, „HI-FI Choice & Home Cinema”. Pierwszy z nich jest projektem autorskim, a pozostałe to tytuły licencyjne Future Publishing.

english

Copyright © 2006-2017 Wydawnictwo Computer Graphics Studio

Future Music

Gry Komputerowe

Hi-Fi Choice

Computer Arts

polish
Intro

About CGS

Informacje o CGS

Niezależny wydawca prasy specjalistycznej obecny na rynku od 1991 roku

COMPUTER ARTS | HFC.COM.PL | GRY KOMPUTEROWE | PS2 MAGAZYN | HIFICHOICE.PL

Wydawnictwo Computer
Graphics
Studio

Adres wydawnictwa
ul. Gorzelnicza 7
04-212 Warszawa
tel. (0-22) 610-21-43

Prenumerata
Archiwalia
Maria Stankiewicz

Reklama i Marketing
Maria Stankiewicz

Pomoc techniczna
Marcin Jaśkaczek

Foreign conntact
Dariusz Kazik

adtwojegry1
cover
covhfc
covgk
covfmu

Publishing company Computer Graphics Studio was established in 1991 in Warsaw. It debuted with „Computer Studio” and „Amiga Computer Studio” magazines. 1993 saw the launch of „Gry Komputerowe” magazine, which is still published and is the oldest computer games magazine in Poland. Partnership with British publisher Future Publishing Ltd. resulted in launching the Polish edition of „PC Gamer” (1996) and subsequent licenses: „Oficjalny PlayStation Magazyn” (1997), „Computer Arts” (1999), „PSM2” (2003), „Oficjalny Polski PlayStation 2 Magazyn” (2004).

Presently Computer Graphics Studio publishes five titles: „Gry Komputerowe”, „Future Music”, „PlayStation 2 Magazyn”, „Comptuer Arts” and „HI-FI Choice & Home Cinema”. The first is CGS’s own production, while the rest are Future Publishing licenses.